OM

Mac med nettsiden

Rundt Hjørnet skal hjelpe studenter ved Westerdals Oslo ACT å finne relevante steder i nærheten av Campus Fjerdingen.

Rundt Hjørnet tar utgangspunkt i behovene en student har, og gjør det enklere å finne steder som er relevante ut i fra de behovene.